Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomocy w tym zakresie udziela mu służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy, którzy realizują zadania tej służby. W określonych sytuacjach wskazana pomoc może polegać na prowadzeniu szkoleń w zakresie bhp. Procedura opisuje, w jakiej sytuacji powierzenie realizacji takiego zadania jest prawnie dopuszczalne.

Krok: szkolenie bhp

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Ponadto pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę służby bhp lub zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne!

Pracodawca zatrudniający mniejszą niż 100 liczbę pracowników może również utworzyć służbę bhp. Świadczy o tym możliwość nakazania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy utworzenia służby bhp lub zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. W takim przypadku będą miały do niego zastosowanie prawa i obowiązki, jakie wiążą się z służbą bhp utworzoną obowiązkowo.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Krok: rodzaje szkoleń

Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.