Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomocy w tym zakresie udziela mu służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy, którzy realizują zadania tej służby. W określonych sytuacjach wskazana pomoc może polegać na prowadzeniu szkoleń w zakresie bhp. Procedura opisuje, w jakiej sytuacji powierzenie realizacji takiego zadania jest prawnie dopuszczalne.

Przeprowadzenie szkolenia bhp przez pracownika służby bhp pracodawca pracodawca przeprowadzenie szkolenia instruktaż stanowiskowy szkolenia okresowe szkolenie bhp rodzaje szkoleń szkolenie wstępne instruktaż ogólny

Krok: szkolenie bhp

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Ponadto pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę służby bhp lub zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne!

Pracodawca zatrudniający mniejszą niż 100 liczbę pracowników może również utworzyć służbę bhp. Świadczy o tym możliwość nakazania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy utworzenia służby bhp lub zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. W takim przypadku będą miały do niego zastosowanie prawa i obowiązki, jakie wiążą się z służbą bhp utworzoną obowiązkowo.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Krok: rodzaje szkoleń

Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.