Bogusiak Marta, Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu

Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu

Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu

Procedura opisuje przesłanki i zasady przeprowadzania badania pośmiertnego (sekcji zwłok) w szpitalu.

Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu podmiot leczniczy lekarz kierownik podmiot leczniczy lekarz kierownik przeprowadzenie sekcji udokumentowanie sekcji odstąpienie od sekcji sekcję zwłok nakazał państwowy powiatowy inspektor sanitarny decyzja o przeprowadzeniu sekcji ocena co do konieczności przeprowadzenia sekcji czy zachodzi konieczność pobrania organów? udokumentowanie odstąpienia od sekcji możliwe przesłanki zaniechanie sekcji i przekazanie zwłok do dyspozycji organów ścigania śmierć pacjenta czy istnieje sprzeciw wobec sekcji? odczekanie do upływu 12 godzin czy zachodzą przesłanki przeprowadzenia sekcji zwłok? zgłoszenie właściwemu organowi podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci czy od stwierdzenia zgonu upłynęło 12 godzin? decyzja lekarza, zwłaszcza, jeśli zgon nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa nie można jednoznacznie stwierdzić przyczyny zgonu decyzja o przeprowadzeniu sekcji tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: czy zachodzą przesłanki przeprowadzenia sekcji zwłok?

Krok: decyzja lekarza, zwłaszcza, jeśli zgon nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia

Zasadą jest, że zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji, w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia - chyba że za życia pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraźnie się temu sprzeciwił (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Jest to tzw. sekcja anatomo-patalogiczna, zwana także sekcją naukową. Przeprowadza się ją przede wszystkim w celu poznania tła choroby i jego konfrontacji z wcześniej poczynionymi obserwacjami klinicznymi, co w założeniu ma prowadzić do zapewnienia postępu nauk medycznych, a także umożliwiać kształcenie kadry medycznej.