Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek - OpenLEX

Jabłoński Andrzej, Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.
Autorzy:

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek pracownik pracownik wyrażenie zgody na przeniesienie otrzymanie porozumienia poinformowanie pracownika jednostka samorządowa dotychczasowa dział kadr jednostka samorządowa dotychczasowa dział kadr podpisanie porozumienia przekazanie dokumentacji pracowniczej przedłożenie porozumienia pracownikowi odebranie wniosku czy wniosek został zaakceptowany? odmowa przeniesienia przygotowanie i uzgodnienie porozumienia jednostka samorządowa przejmująca jednostka samorządowa przejmująca przejęcie pracownika odebranie dokumentacji pracowniczej złożenie wniosku o przeniesienie poinformowanie jednostki przejmującej nie tak

Krok: złożenie wniosku o przeniesienie

Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do pracy w innej jednostce samorządu terytorialnego może nastąpić na wniosek pracownika lub za jego zgodą.

Jednostka samorządu terytorialnego, po której stronie występują ważne potrzeby przejęcia pracownika zatrudnionego dotychczas w innej jednostce, może wystąpić z inicjatywą wszczęcia procedury takiego przejęcia. W tym celu składa wniosek (ofertę) pracodawcy dotychczas zatrudniającemu pracownika, którego treścią jest przejęcie pracownika w drodze porozumienia pracodawców. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie i określać co najmniej, do której jednostki ma nastąpić przeniesienie.

Krok: czy wniosek został zaakceptowany?

Jednostka dotychczas zatrudniająca pracownika nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie pracownika do innej jednostki. Może wyrazić zgodę wtedy, gdy przeniesienie nie narusza jej ważnego interesu.

Ważne!

Jeżeli przeniesienie narusza ważny interes jednostki dotychczas zatrudniającej pracownika, ma ona obowiązek odmówić wyrażenia zgody na przeniesienie.