Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2A faza właścicielska

Celem kolejnej procedury w procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną jest omówienie uchwały o przekształceniu i jej treści oraz dopuszczalność jej zaskarżenia.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

Czynność polegająca na podjęciu uchwały o przekształceniu spółki partnerskiej w spółkę jawną otwiera następny etap w procedurze przekształcenia nazywany fazą właścicielską.

Krok: uchwała o przekształceniu

W uchwale o przekształceniu partnerzy przekształcającej się spółki partnerskiej składają oświadczenie o zmianie formy prawnej na spółkę jawną.

W praktyce, uchwała o przekształceniu wskazuje ustrój spółki przekształconej.

UWAGA !

Warto zauważyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca uchylił art. 563 pkt 3 k.s.h., który dotyczył wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (por. art. 563 pkt 3 k.s.h.), por . art. 563 pkt 3 k.s.h. uchylony ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

UWAGA !

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.01.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).