Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 marca 2019 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2A faza właścicielska

Celem kolejnej procedury w procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną jest omówienie uchwały o przekształceniu i jej treści oraz dopuszczalność jej zaskarżenia.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

Czynność polegająca na podjęciu uchwały o przekształceniu spółki partnerskiej w spółkę jawną otwiera następny etap w procedurze przekształcenia nazywany fazą właścicielską.

Krok: uchwała o przekształceniu

W uchwale o przekształceniu partnerzy przekształcającej się spółki partnerskiej składają oświadczenie o zmianie formy prawnej na spółkę jawną.

W praktyce uchwała o przekształceniu wskazuje ustrój spółki przekształconej.

W treści uchwały o przekształceniu znajdują się również postanowienia dotyczące, tzw. praw wyjścia partnera ze spółki.

Dotyczą one ustalenia kwoty przeznaczonej na wypłaty dla tych partnerów, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (por. art. 563 pkt 3 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 563 k.s.h., LEX/el. 2019.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację