Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 2A faza właścicielska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 2A faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 2A faza właścicielska

Celem kolejnej procedury w procesie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną jest omówienie uchwały o przekształceniu i jej treści oraz dopuszczalność jej zaskarżenia.

spółka komandytowa spółka komandytowa procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną uchwała o przekształceniu nie została podjęta w odpowiedniej formie podjęcie uchwały o przekształceniu możliwy przebieg postępowania forma uchwały o jej przyjęciu treść uchwały o przekształceniu zaskarżenie uchwały o przekształceniu

Krok: zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Czynność polegająca na podjęciu uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną otwiera następny etap w procedurze przekształcenia nazywany fazą właścicielską.

Krok: podjęcie uchwały o przekształceniu

Uchwała o przekształceniu jest jednym z typów czynności prawnych, na podstawie której wspólnicy przekształcającej się spółki komandytowej składają oświadczenie o zmianie formy prawnej. W tym przypadku jest to forma spółki jawnej. W praktyce, uchwała o przekształceniu określa ustrój spółki przekształconej.

UWAGA !

Warto zauważyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca uchylił art. 563 pkt 3 k.s.h., który dotyczył wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (por. art. 563 pkt 3 k.s.h.).

UWAGA !

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.01.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h.).