Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 1C faza menedżerska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 1C faza menedżerska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 1C faza menedżerska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – cz. 1C faza menedżerska

Celem opracowanej procedury jest omówienie czynności w procesie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, którą jest zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Omówiono także przysługujące wspólnikom w takiej sytuacji prawo do informacji.

spółka komandytowa spółka komandytowa realizacja prawa wspólników do informacji nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały nie wcześniej niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku spółka nie zawiadomiła wspólników zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną możliwy przebieg postępowania zawiadomienie wspólników nr 1 zawiadomienie wspólników nr 2 treść zawiadomienia

Krok: zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Kolejną czynnością w ramach fazy menedżerskiej procesu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną jest zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu i ich prawo do informacji. Zdarzenia te zamykają pierwszą część złożonego procesu przekształcenia, tzw. czynności przygotowawcze.

Krok: spółka nie zawiadomiła wspólników

W przypadku gdy spółka komandytowa nie podjęła czynności zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu to w takim przypadku nie mogą być podejmowane kolejne czynności w procesie przekształcenia.