Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 maja 2019 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Celem procedury jest opracowanie procesu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną.

Krok: przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną – uwagi ogólne

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną zostało unormowane w art. 551 § 2 k.s.h. Do takiego przekształcenia należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Oznacza to, że zastosowanie znajdą przepisy ogólne, tj. art. 551–570 k.s.h. umieszczone w Dziale III. Przekształcenia spółek. Pokazują one jakie czynności należy wykonać, aby przeprowadzić postępowanie przekształceniowe.

Należą do nich w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów, zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia, podjęcie uchwały o przekształceniu, złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, podpisanie statutu spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego.

Spółka cywilna w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka cywilna w upadłości nie mogą zostać objęte procedurą przekształceniową (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Krok: spółka cywilna

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną jest skuteczne prawnie tylko w przypadku dokonania wszystkich czynności składających się na złożony proces przekształcenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację