Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2013 r.
Autorzy:

Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT

Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT

Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT

Procedura ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego (z prawem do odliczenia) od towarów (artykułów) spożywczych przekazywanych nieodpłatnie organizacjom pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej.

Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT podatnik podatnik przekazanie OPP podatek artykuły spożywcze ewidencja cele charytatywne zwolnienie alkohol bez podatku przekazanie towarów (artykułów spożywczych) czy było odliczenie? tak nie tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: przekazanie towarów (artykułów spożywczych)

Nieodpłatne przekazania towarów należących do majątku przedsiębiorstwa są w pewnym zakresie zrównane z dostawami odpłatnymi. Dotyczy to m.in. wszelkich darowizn towarów.

Krok: czy było odliczenie?

Podstawowym warunkiem, od którego zależy ewentualne opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania, jest to, czy przekazującemu towar przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, wytworzeniu, względnie imporcie towarów albo ich części składowych.