Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Przekazanie staroście kopii planu miejscowego lub studium

Przekazanie staroście kopii planu miejscowego lub studium

Przekazanie staroście kopii planu miejscowego lub studium

Organ wykonawczy gminy jest zobowiązany przekazać kopie planu miejscowego oraz studium staroście. Obowiązek ten spełnia funkcję informacyjną. Służy dostarczeniu organom powiatu kompleksowej informacji o kierunkach rozwoju i zagospodarowania przestrzeni na obszarze powiatu (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004, s. 134).

Krok: przekazanie uchwalonego studium

Rada gminy po uchwaleniu studium zobowiązana jest przekazać niezwłocznie uchwałę wraz z załącznikami organowi wykonawczemu gminy.

Krok: odebranie studium

Odebranie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia studium lub jego zmiany, obliguje organ wykonawczy gminy m.in. do sporządzenia kopii dokumentów i przekazania ich staroście.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację