Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS - OpenLEX

Tomczyk Aleksandra, Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2016 r.
Autorzy:

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS

W myśl art. 231 k.p., w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątek stanowią te stosunki pracy, które zostały zawarte na innej podstawie niż umowa o pracę. Wobec nich należy podjąć nowe uzgodnienia. Przepis art. 231 § 1 k.p. przewiduje zatem dwie sytuacje - przejęcie wszystkich pracowników bądź tylko części z nich. Podobny podział zawiera ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która określa zasady postępowania w odniesieniu do środków Funduszu odrębnie w razie przejęcia wszystkich oraz części pracowników. Podsumowując, w razie przekształceń własnościowych (połączenia lub podziału) pracodawcy zmianom podlega także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany te polegają na odpowiednim przekazywaniu środków, nie zaś na zmianach zasad samego funkcjonowania funduszu.

Przejęcie zakładu pracy a gospodarowanie środkami z ZFŚS pracodawca pracodawca pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu przejęcie dotyczy części pracowników czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu środki nie są przekazywane przekazanie środków podjęcie decyzji o przejściu całości lub części zakładu na innego pracodawcę czy przejęcie dotyczy wszystkich pracowników? przejęcie dotyczy wszystkich pracowników czy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu pracodawca jest zobowiązany do tworzenia funduszu tak nie tak nie tak nie

Krok: podjęcie decyzji o przejściu całości lub części zakładu na innego pracodawcę

W myśl art. 231 k.p., w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątek stanowią te stosunki pracy, które zostały zawarte na innej podstawie niż umowa o pracę. Wobec nich należy podjąć nowe uzgodnienia. Przepis art. 231 § 1 k.p. przewiduje zatem dwie sytuacje - przejęcie wszystkich pracowników bądź tylko części z nich.

Krok: czy przejęcie dotyczy wszystkich pracowników?

Artykuł 7 ust. 3–3b u.z.f.ś.s. określa zasady postępowania w odniesieniu do środków Funduszu odrębnie w razie przejęcia wszystkich oraz części pracowników.