Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Procedura przedstawia kiedy należy ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz w jaki sposób to uczynić.

Krok: podatnik nie wie, czy powinien ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz - jeżeli tak - jak powinien to uczynić

W określonych przepisami sytuacjach podatnicy mają obowiązek ustanawiać przedstawicieli podatkowych. Przepisami określającymi ten obowiązek oraz sposób jego realizacji są przepisy art. 18a–18d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Krok: czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia na terytorium jednego z państw członkowskich UE?

Obowiązek ustanawiania przedstawicieli podatkowych ciążyć może wyłącznie na podatnikach (tj. na osobach prawych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych wykonujących samodzielnie działalności gospodarczej) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego (zob. art. 18a ust. 1 u.p.t.u.). A zatem podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z państw członkowskich, nie mają obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację