Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie

Procedura przedstawia kiedy należy ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz w jaki sposób to uczynić.

Przedstawiciel podatkowy - ustanowienie podatnik podatnik podatnik nie ma obowiązku ustalenia przedstawiciela podatkowego czy podatnik jest zwolniony z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego na podstawie przepisów wykonawczych? podatnik nie wie, czy powinien ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz - jeżeli tak - jak powinien to uczynić czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia na terytorium jednego z państw członkowskich UE? czy podatnik jest obowiązany do zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT czynny? ustalenie, czy dany podmiot może być przedstawicielem podatkowym zawarcie umowy tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik nie wie, czy powinien ustanowić przedstawiciela podatkowego oraz - jeżeli tak - jak powinien to uczynić

W określonych przepisami sytuacjach podatnicy mają obowiązek ustanawiać przedstawicieli podatkowych. Przepisami określającymi ten obowiązek oraz sposób jego realizacji są przepisy art. 18a–18d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Krok: czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia na terytorium jednego z państw członkowskich UE?

Obowiązek ustanawiania przedstawicieli podatkowych ciążyć może wyłącznie na podatnikach (tj. na osobach prawych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych wykonujących samodzielnie działalności gospodarczej) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego (zob. art. 18a ust. 1 u.p.t.u.). A zatem podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z państw członkowskich, nie mają obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego.