Musiał Krzysztof J., Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Autorzy:

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu omówienie podmiotów i zakresu, do których skierowano rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa podatnik podatnik opodatkowany CIT zwolniony z CIT oczekiwanie na przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 i wpłaty podatku podatnik CIT administracja podatkowa administracja podatkowa zagrożenie stabilności finansowej podatnika zaistnienie podstawy do wydania rozporządzenia przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 i wpłaty podatku

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

W wyniku zaistniałej pandemii koronawirusa (COVID-19) zagrożona została sytuacja finansowa podatników – m.in. przedsiębiorców, których wielu od razu odczuło skutki ograniczania swobodnego do tej pory przepływu osób, kapitału i towarów w ramach kraju, UE i świata. Tak nagłe wstrzymanie procesów gospodarczych odbiło się na możliwości podatników CIT do złożenia w terminie zeznań podatkowych. Działy księgowe i biura rachunkowe od początku marca 2020 r. najpierw zaczęły doświadczać absencji pracowników (ze względu na zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków), aby niedługo potem przechodzić na zdalny tryb pracy – to w krótkim okresie czasu doprowadziło do niemożliwego do nadrobienia zatoru rozliczeń rocznych w wielu firmach.

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa.

Krok: zaistnienie podstawy do wydania rozporządzenia

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydał 27.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542).