Musiał Krzysztof J., Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu omówienie podmiotów i zakresu, do których skierowano rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa podatnik podatnik sprawozdanie na temat informacji niefinansowych sprawozdanie z płatności sprawozdanie z działalności niektórych podmiotów zatwierdzenie SF sporządzenie SF zamknięcie ksiąg uznanie za bieżące prowadzenie ksiąg inwentaryzacja w zakresie sporządzania i zatwierdzenia SF jednostki prowadzące księgi niewpisane do KRS oczekiwanie na przedłużenie terminu dot. sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia SF w zakresie zamykania ksiąg rachunkowych administracja podatkowa administracja podatkowa zagrożenie zdolności jednostki do sporządzenia SF zaistnienie podstawy do wydania rozporządzenia przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia SF

Krok: zagrożenie zdolności jednostki do sporządzenia SF

W wyniku zaistniałej pandemii koronawirusa (COVID-19) zagrożona została sytuacja nie tylko finansowa podatników oraz jednostek, ale także doszło w wielu podmiotach do dezorganizacji obiegu dokumentów, czasu pracy działów księgowych, nadzoru i przekazywania danych o zdarzeniach gospodarczych, wynikających z ograniczania swobodnego do tej pory przepływu osób, kapitału i towarów w ramach kraju, UE i świata. Tak nagłe wstrzymanie procesów gospodarczych odbiło się na możliwości przygotowania w terminie sprawozdań finansowych (SF), szczególnie dla tych podmiotów, które mają kalendarzowy rok obrotowy. Działy księgowe i biura rachunkowe od początku marca 2020 r. najpierw zaczęły doświadczać absencji pracowników (ze względu na zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków) aby niedługo potem przechodzić na zdalny tryb pracy – to w krótkim okresie czasu doprowadziło do niemożliwego do nadrobienia zatoru księgowań i przygotowywania bilansów.

Podstawowe terminy dla podatników prowadzących księgi rachunkowe to:

– 3 miesiące na sporządzenie SF,

– 6 miesięcy na zatwierdzeniu SF,

– 6 miesięcy na złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania SF

od końca roku obrachunkowego, oraz

– 15 dni na złożenie SF do sądu rejestrowego po jego zatwierdzeniu.

Krok: zaistnienie podstawy do wydania rozporządzenia

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydał 31.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570).