Stefański Ryszard A., Przedłużenie dochodzenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Przedłużenie dochodzenia

Przedłużenie dochodzenia

Przedłużenie dochodzenia

Dochodzenie jest postępowaniem terminowym i powinno być zakończone w ciągu 2 miesięcy, lecz może być przedłużone na okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych - na dalszy czas oznaczony (art. 325i § 1 k.p.k.).

Przedłużenie dochodzenia prokurator prokurator otrzymanie wniosku otrzymanie wniosku postanowienie o przedłużeniu dochodzenia na okres do 3 miesięcy możliwość przedłużenia dochodzenia na dalszy czas oznaczony organ dochodzeniowy organ dochodzeniowy wniosek o przedłużenie dochodzenia upływ terminu trzymiesięcznego kolejny wniosek o przedłużenie dochodzenia upływ terminu 2 miesięcy wszczęcie dochodzenia 3 miesiące

Krok: wszczęcie dochodzenia

Organ procesowy wszczynając dochodzenie nie określa terminu jego zakończenia, lecz kodeks postępowania karnego stanowi, że powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy.

Krok: wniosek o przedłużenie dochodzenia

Wniosek o przedłużenie okresu prowadzenia postępowania wymaga formy pisemnej i powinien wyjaśniać powody, dla których nie można było zakończyć postępowania w przewidzianym terminie.

Policja przekazuje prokuratorowi wniosek o przedłużenie wraz aktami postępowania nie później niż 7 dni przed upływem terminu prowadzonego dochodzenia.