Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu - OpenLEX

Gil Izabella, Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu sąd restrukturyzacyjny sąd restrukturyzacyjny postanowienie o umorzeniu postępowania przyjęcie i badanie formalne wniosku zwrot wniosku odmowa zatwierdzenia układu rozpoznanie wniosku wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu dłużnik dłużnik złożenie wniosku o zatwierdzenie układu przyjęcie układu

Krok: przyjęcie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu w fazie przedsądowej polega na głosowaniu przez wierzycieli nad przedstawionymi im przez dłużnika propozycjami układowymi. Aby układ został przyjęty, za układem musi głosować więcej niż połowa ogółu wierzycieli, a ponadto ci wierzyciele muszą reprezentować łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 217 p.r.).

Krok: złożenie wniosku o zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu może złożyć wyłącznie dłużnik lub jego pełnomocnik procesowy. Wymaga podkreślenia, że takim pełnomocnikiem nie może być nadzorca układu, co wynika z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.r. Wniosek stanowi kwalifikowane pismo procesowe, co wynika z art. 219 p.r. Od wniosku jest pobierana opłata sądowa w wysokości 1000 zł (art. 74 pkt 3 u.k.s.c.).

Krok: przyjęcie i badanie formalne wniosku

Wniosek powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto zawierać informacje, o których mowa w art. 219 oraz art. 220 p.r.