Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Przebieg posiedzenia przygotowawczego

Przebieg posiedzenia przygotowawczego

Przebieg posiedzenia przygotowawczego

Krok: po doręczeniu pism

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu,

Zarządzenie wymiany pism procesowych.

Krok: nie później niż 2 miesiące po złożeniu odpowiedzi na pozew lub ostatniego pisma przygotowawczego

Stosownie do treści art. 2054 § 2 k.p.c. przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, aby termin pierwszego posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone - nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism.

Wskazany w tym przepisie termin ma charakter instrukcyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?