Wiśniewski Paweł, Przebieg licytacji nieruchomości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 maja 2020 r.
Autorzy:

Przebieg licytacji nieruchomości

Przebieg licytacji nieruchomości

Przebieg licytacji nieruchomości

Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu (art. 9521 § 5 k.p.c.).

Przebieg licytacji nieruchomości komornik sądowy komornik sądowy zamknięcie przetargu i wymienienie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę zaniechanie przeprowadzenia przetargu oczekiwanie na złożenie przez uprawnioną osobę wniosku o przejęcie nieruchomości bądź wniosku wierzyciela o wyznaczenie drugiej licytacji wywołanie licytacji czy na termin licytacji stawił się co najmniej jeden licytant? podanie do wiadomości obecnych istotnych informacji przed rozpoczęciem przetargu przeprowadzenie przetargu możliwy wynik przetargu tak nie

Krok: wywołanie licytacji

Krok: czy na termin licytacji stawił się co najmniej jeden licytant?

Patrz również: Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości.