Kosiorek Aleksandra, Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne

Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne

Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. Niniejsza procedura ma na celu przedstawienie poszczególnych kroków koniecznych do podjęcia w celu rozpoczęcia prowadzenia przez aptekę/punkt apteczny sprzedaży wysyłkowej.

Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne WIF WIF odebranie zgłoszenia rejestracja zgłoszenia apteka, punkt apteczny apteka, punkt apteczny opracowanie zgłoszenia uruchomienie sprzedaży wysyłkowej decyzja o sprzedaży wysyłkowej adaptacja pomieszczeń apteki/punktu aptecznego przygotowanie strony internetowej opracowanie dokumentu ewidencji zamówień oddelegowanie pracownika

Krok: decyzja o sprzedaży wysyłkowej

W celu uruchomienia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, dysponujące zezwoleniem WIF na prowadzenie działalności, musi spełnić określone warunki - art. 68 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944)) - dalej u.p.f.

Krok: adaptacja pomieszczeń apteki/punktu aptecznego

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. poz. 481) - dalej r.w.s.p.l., lokal apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych musi posiadać miejsce wydzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki, dodatkowo wyposażone w:

1) stół do przygotowywania przesyłek,

2) szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych,

3) podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek.