Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.
Autor:

Prowadzenie prac w wykopach, dołach, rowach

Prowadzenie prac w wykopach, dołach, rowach

Prowadzenie prac w wykopach, dołach, rowach

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Krok: konieczność zapewnienia bhp podczas wykonywania robót ziemnych

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Do robót ziemnych należą między innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów i podziemia, wykopy dla różnego rodzaju instalacji. Występujące najczęściej zagrożenia to:

– zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadki nawet w wykopach o głębokości do 1 m - w pochyłym terenie),

– wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się,

– spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Krok: czy spełnione warunki wykonywania robót ziemnych?

Wykonywanie robót ziemnych będzie możliwe, o ile zostały spełnione warunki w zakresie ich wykonywania.

Ważne!

Każdy pracodawca, nawet jeśli na budowie występuje w roli podwykonawcy, ma obowiązek upewnienia się, że wykonywanie pracy w wykopach jest bezpieczne dla jego pracowników a ryzyko zawodowe związane z tymi pracami jest akceptowalne.