Łyjak Grzegorz, Prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 marca 2017 r.
Autor:

Prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Praca w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych jest związana z wieloma poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Do głównych należą zatrucia lub uduszenia w wyniku kontaktu z gazami trującymi lub przebywania w atmosferze pozbawionej wystarczającej ilości tlenu. Ważne jest więc właściwe przygotowanie takich prac, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy oraz stosowanych zabezpieczeń. Przestrzenie zamknięte cechują się ograniczonymi możliwościami wejścia i wyjścia oraz niewystarczającą wentylacją naturalną. Nie są przeznaczone do ciągłego przebywania w nich ludzi. Przestrzenie zamknięte to głównie: kanały ściekowe i burzowe, studnie, studzienki kanalizacyjne, szamba, urządzenia i tunele technologiczne, rurociągi, zbiorniki produkcyjne, kotły itp., do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.

Prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych pracodawca pracodawca pisemne pozwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych praca w przestrzeniach zamkniętych może być wykonywana asekuracja przez co najmniej jedną osobę wyposażenie w środki ochrony indywidualnej przygotowanie stanowiska pracy praca w przestrzeniach zamkniętych nie może być wykonywana pracodawca nie zapewnił stałego nadzoru wykonywanie pracy w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych określenie wymagań bhp czy podczas wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych pracodawca zapewnił stały nadzór? warunki, jakie musi spełnić pracodawca aby zapewnić stały nadzór przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego tak nie

Krok: wykonywanie pracy w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Do przestrzeni niebezpiecznych zaliczamy otwarte obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków i przepompowni, osadniki, kraty, otwarte komory fermentacyjne, w których ze względu na prowadzone procesy mogą występować bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.

Krok: określenie wymagań bhp

Prace w przestrzeniach zamkniętych i innych przestrzeniach niebezpiecznych (zbiornikach) są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, których organizowanie wiąże się z koniecznością realizacji określonych obowiązków w zakresie bhp przez pracodawcę. Stosownie do § 81 r.b.h.p. pracodawca organizujący prace szczególnie niebezpieczne powinien określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac oraz zapewnić:

1) stały nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący co najmniej:

– imienny podział pracy,

– kolejność wykonywania zadań,

– wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.