Kostrzewa Piotr, Prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autor:

Prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek

Prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek

Prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek

Płatnikowi składek, który udaremnia lub utrudnia kontrolę ZUS może być wymierzona kara grzywny do 5.000 zł. Poniższa procedura opisuje prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli ZUS.

Prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek płatnik składek płatnik składek prawa i obowiązki przedsiębiorcy-płatnika według u.s.u.s. możliwości płatnika w razie naruszenia praw przez inspektora ZUS sankcje dla płatnika za niedopełnienie obowiązków podczas kontroli zakończenie kontroli czy kontrolowany płatnik jest przedsiębiorcą? odebranie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli rozpoczęcie kontroli prawa i obowiązki płatnika będącego przedsiębiorcą czynności kontrolne prawa i obowiązki płatnika składek nie będącego przedsiębiorcą regulują tylko przepisy u.s.u.s. prawa i obowiązki przedsiębiorcy-płatnika według u.p.p. tak nie upp usus

Krok: odebranie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Doręczenie płatnikowi składek upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie tylko inicjuje kontrolę ZUS, ale również jest momentem, w którym po stronie płatnika składek aktualizują się prawa i obowiązki związane z taką kontrolą.

Krok: czy kontrolowany płatnik jest przedsiębiorcą?

Okoliczność, czy kontrolowany przez ZUS płatnik składek jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów u.p.p., czy też takiego statusu nie posiada, ma wpływ nie tylko na przebieg postępowania kontrolnego ZUS, ale również na zakres praw i obowiązków płatnika składek.