Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne) - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne)

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 31 marca 2018 r.
Autorzy:

Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace pod napięciem to wszelkie prace, podczas których pracownik ma kontakt z częściami pod napięciem lub sięga w strefę prac pod napięciem dowolną częścią ciała albo trzymanymi narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu. Prace pod napięciem należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Obowiązkiem pracodawcy jest określenie szczegółowe wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Prace pod napięciem (prace szczególnie niebezpieczne) pracownik pracownik zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających odbycie szkolenia zakończonego uzyskaniem uprawnień SEP rozpoczęcie pracy pod napięciem elektrycznym (!) rozpoczęcie  pracy pod  napięciem  elektrycznym przełożony pracownika przełożony pracownika czy pracownik posiada uprawnienia SEP? skierowanie pracownika na szkolenie celem uzyskania uprawnień SEP pełnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach pod napięciem elektrycznym dopuszczenie do wykonywania prac pod napięciem elektrycznym wyznaczenie odpowiednich pracowników do prac pod napięciem elektrycznym pracodawca pracodawca zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach napięciem elektrycznym zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach pod napięciem elektrycznym dopuszczenie do wykonywania prac pod napięciem elektrycznym stwierdzenie potrzeby wykonywania prac pod napięciem elektrycznym zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsca wykonywania prac pod napięciem elektrycznym czy zapewniono bezpośredni nadzór przy pracach pod napięciem? niedopuszczenie do wykonywania prac pod napięciem elektrycznym posiada nie posiada tak nie

Krok: stwierdzenie potrzeby wykonywania prac pod napięciem elektrycznym

Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy pod napięciem elektrycznym.

Krok: zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach napięciem elektrycznym

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac pod napięciem, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

2) odpowiednie środki zabezpieczające,

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca zapewnia także, aby dostęp do miejsc wykonywania prac pod napięciem miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.