Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne) - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą szczególnie niebezpieczną.

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne) pracownik pracownik odbycie badań lekarskich wysokościowych (!) rozpoczęcie  pracy na wysokości zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach na wysokości przełożony pracownika przełożony pracownika wyznaczenie odpowiednich pracowników do prac na wysokości pełnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami na wysokości skierowanie pracowników na badania lekarskie wysokościowe przeprowadzenie instruktażu pracowników pracodawca pracodawca zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach na wysokości zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach na wysokości konieczność wykonywania prac na wysokości zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsca wykonywania prac na wysokości zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami na wysokości

Krok: konieczność wykonywania prac na wysokości

Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy na wysokości.

Krok: zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach na wysokości

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

2) odpowiednie środki zabezpieczające,

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.