Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)

Praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą szczególnie niebezpieczną.

Krok: konieczność wykonywania prac na wysokości

Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy na wysokości.

Krok: zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach na wysokości

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

2) odpowiednie środki zabezpieczające,

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?