Skibińska Małgorzata, Praca zdalna okazjonalna

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.
Autor:

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna

Przepisy dotyczące pracy zdalnej, które wchodzą w życie z dniem 7.04.2023 r., regulują w sposób kompleksowy pracę zdalną, w tym pracę zdalną okazjonalną. Praca zdalna, to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym.

Praca zdalna okazjonalna Pracodawca Pracodawca Obowiązki pracodawcy Ochrona pracownika – zakaz dyskryminacji Przekazanie informacji. Pracownik nie może świadczyć pracy zdalnie Pracownik świadczy pracę zdalnie Czy pracodawca uwzględnia wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej? Pracodawca nie akceptuje wniosku o okazjonalnę pracę zdalną Otrzymanie wniosku od pracownika o okazjonalną pracę zdalną Uwzględnienie wniosku – praca zdalna okazjonalna Odebranie od pracownika oświadczenia o warunkach BHP Uzgodnienie miejsca wykonywania pracy zdalnej Obowiązki pracodawcy – wyłączenia Tak Nie

Krok: Otrzymanie wniosku od pracownika o okazjonalną pracę zdalną

Zgodnie z art. 6733 k.p. każdy pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej. Pracownikowi przysługuje prawo wykonywania pracy w tej formie przez 24 dni w roku kalendarzowym.

Krok: Uwzględnienie wniosku – praca zdalna okazjonalna

W celu wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej pracownik musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem w postaci papierowej lub elektronicznej. Należy wskazać, że użyte w art. 6733 k.p. sformułowanie „może być wykonywana”, oznacza, że pracodawca w miarę posiadanych możliwości powinien wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej uwzględnić.