Łyjak Grzegorz, Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autor:

Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy

Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy

Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy

Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek ustalić przyczyny przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracować i wprowadzić takie działania, które najskuteczniej zmniejszą narażenie pracowników na hałas. Jeżeli i to nie przyniesie ograniczenia hałasu poniżej dopuszczalnego poziomu, to pracodawca powinien zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz nauczyć ich właściwego używania tych ochron, a następnie wymagać ich stosowania.

Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy pracodawca pracodawca środki ochrony indywidualnej szkolenia narażenie indywidualne znaki bezpieczeństwa prowadzenie rejestru ocena ryzyka zawodowego eliminowanie zagrożeń wystąpienie hałasu badania profilaktyczne obowiązki pracodawcy pomiary informowanie pracowników przechowywanie wyników badanie hałasu ocena ryzyka profilaktyka

Krok: wystąpienie hałasu

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Krok: obowiązki pracodawcy

W przypadku występowania hałasu w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szeregu działań zmierzających do wyeliminowania bądź ograniczenia zagrożeń.