Krywan Tomasz, Powstanie fundacji rodzinnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Autorzy:

Powstanie fundacji rodzinnej

Powstanie fundacji rodzinnej

Powstanie fundacji rodzinnej

Procedura wskazuje czynności niezbędne do powstania fundacji rodzinnej.

Powstanie fundacji rodzinnej fundator fundatorzy fundator fundatorzy wniesienie funduszu założycielskiego wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych powstanie fundacji rodzinnej powstać ma fundacja rodzinna złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie ustalenie statutu sporządzenie spisu mienia ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut

Krok: powstać ma fundacja rodzinna

Z dniem 22.05.2023 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.) – dalej u.f.r., regulująca organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Czynności wymagane do powstania fundacji rodzinnej określają przepisy art. 21 u.f.r.

Krok: złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie

Pierwszą czynnością wymaganą do powstania fundacji rodzinnej jest złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (zob. art. 21 pkt 1 u.f.r.). Akt założycielski lub testament zawierający oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego (zob. art. 22 u.f.r.).

Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji (zob. art. 23 ust. 1 u.f.r.). Fundacja rodzinna w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana (zob. art. 23 ust. 3 u.f.r.). Fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie - przez zarząd (zob. art. 23 ust. 4 u.f.r.).