Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Powrotne przemieszczenie towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Powrotne przemieszczenie towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Powrotne przemieszczenie towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Procedura pozwala ustalić czy w związku z powrotnym wywozem towarów przemieszczonych w procedurze magazynu typu call-off na terytorium kraju przyjmuje się, że nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Krok: podatnik posiada towary objęte procedurą magazynu typu call-off na terytorium kraju

Przepisami art. 13a-13g ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest procedura magazynu typu call-off, w tym procedurę magazynu typu call-off na terytorium kraju. Korzystanie z tej procedury pozwala na wyłączenie występowania u przemieszczającego towary podatnika nietransakcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i zastąpienie ich transakcyjnym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u podatnika nabywającego towary po przemieszczeniu (zob. również procedura Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off).

Towary objęte procedurą magazynu typu call-off na terytorium kraju mogą zostać powrotnie przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane. W przypadkach takich jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki określone w art. 13e ust. 2 u.p.t.u., uznaje się, że nie doszło do nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a więc że przemieszczenie towarów z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski nie wywołało żadnych skutków w VAT w Polsce.

Krok: czy w okresie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium kraju podatnik przemieścił towary na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane?

Pierwszym warunkiem uznania, że w związku z przemieszczeniem towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju nie doszło do nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest aby okresie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium kraju podatnik przemieścił towary na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane. Warunek ten nie jest zatem spełniony, jeżeli towary zostaną przemieszczone:

1) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub przetransportowane, lub

2) na terytorium państwa trzeciego (czyli poza Unię Europejską).