Powoływanie społecznego inspektora pracy - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Powoływanie społecznego inspektora pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Powoływanie społecznego inspektora pracy

Powoływanie społecznego inspektora pracy

Powoływanie społecznego inspektora pracy

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Powoływanie społecznego inspektora pracy pracodawca pracodawca otrzymanie protokołu z wyborów SIP (!) zaprowadzenie  księgi zaleceń  i uwag zakładowa organizacja związkowa zakładowa organizacja związkowa podjęcie decyzji o utworzeniu SIP uchwalenie regulaminu wyborów SIP weryfikacja kandydatów przeprowadzenie wyborów i wyłonienie SIP przekazanie pracodawcy protokołu z wyborów

Krok: podjęcie decyzji o utworzeniu SIP

Społeczną inspekcję pracy, zgodnie z art. 3 u.s.i.p., w zakładzie pracy tworzą:

1) zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,

2) oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),

3) grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

Organizacja społecznej inspekcji pracy powinna być dostosowana do potrzeb wynikających ze struktury organizacyjnej danego zakładu pracy.

Krok: uchwalenie regulaminu wyborów SIP

Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.