Kaczorowska-Kossowska Iwona, Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny

Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny

Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny

Biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu na okres 5 lat (okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego). Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy. W niniejszej procedurze przedstawiony jest tryb powoływania biegłego będącego lekarzem lub lekarzem dentystą.

Krok: pozyskanie kandydata na biegłego z innej dziedziny

W przypadku dziedzin innych niż uzależnienie od alkoholu przepisy nie wskazują sposobu, w jaki dochodzi do pozyskania kandydata na biegłego sądowego z dziedzin medycyny. Może nastąpić to na skutek zgłoszenia się kandydata wyrażającego chęć podjęcia się roli biegłego, zwrócenia się przez prezesa sądu okręgowego z pytaniem o zgodę na pełnienie roli biegłego do określonego lekarza lub w inny sposób.

Krok: zwrócenie się do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii

Zwrócenie się do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii.

Powoływanie biegłych sądowych z dziedzin medycyny izba lekarska izba lekarska wyrażenie opinii zawodowej o kandydacie na biegłego odebranie informacji lekarz lekarz wyrażenie zgody na bycie biegłym odebranie informacji konsultant wojewódzki konsultant wojewódzki zgłoszenie prezesowi sądu okręgowego kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu otrzymanie pisemnej zgody lekarza na powołanie na biegłego. zwrócenie się do lekarza/lekarzy psychiatrów o wyrażenie pisemnej zgody na powołanie na biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu odebranie informacji prezes sądu okręgowego prezes sądu okręgowego odebranie informacji ustalenie dziedziny medycyny, w której powołany ma zostać biegły odebranie opinii czy konieczny jest biegły z dziedziny psychiatrii w zakresie uzależnienia od alkoholu? zwrócenie się do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii pozyskanie kandydata na biegłego z innej dziedziny zwrócenie się do izby lekarskiej o wyrażenie opinii o kandydacie wpis na listę biegłych nie tak