Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Powołanie się dłużnika na ograniczenie swej odpowiedzialności

Powołanie się dłużnika na ograniczenie swej odpowiedzialności

Powołanie się dłużnika na ograniczenie swej odpowiedzialności

Krok: powołanie się na ograniczenie swej odpowiedzialności

Oświadczenie może być złożone pisemnie, bądź ustnie do protokołu (art. 760 § 1 k.p.c.). Protokół powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 809 k.p.c. Patrz również Potwierdzenie czynności protokołem.

Krok: czy ograniczenie odpowiedzialności zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym?

Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika może wynikać z treści tytułu egzekucyjnego bądź z klauzuli wykonalności.

Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, niewymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności (art. 319 k.p.c.).

Sąd zastrzega ograniczenie odpowiedzialności, nadając klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.), a także przeciwko następcy prawnemu dłużnika, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym (art. 792 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację