Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej

Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej

Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej

Komisja do spraw katastrofy budowlanej wymyka się jednoznacznej charakterystyce prawnej. Z pewnością nie jest ona organem właściwym w sprawie katastrofy budowlanej. Z drugiej jednak strony nie sposób zredukować jej znaczenia wyłącznie do funkcji opiniodawczo-doradczej wobec właściwego organu. Komisja ta, będąc z założenia gremium eksperckim pod przewodnictwem przedstawiciela właściwego organu, prowadzi czynności wyjaśniające i formułuje istotne konkluzje co do przyczyn katastrofy i czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa. Dopiero zaś po zakończeniu jej prac możliwe jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji w sprawie niezbędnych robót.

Powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej organ organ obowiązki organu zawiadomienie o katastrofie organu wyższego stopnia oraz GINB wystąpienie katastrofy budowlanej powołanie komisji w sprawie katastrofy budowlanej

Krok: wystąpienie katastrofy budowlanej

Organ nadzoru budowlanego powinien być zawiadomiony o zaistnieniu katastrofy budowlanej. Kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest „zobowiązany” do takiego zawiadomienia pod rygorem odpowiedzialności za wykroczenie (zob. art. 92 ust. 1 pkt 1 p.b.). Wystąpienie katastrofy budowlanej może być także stwierdzone z urzędu, w związku z dokonywanymi rutynowo czynnościami kontrolnymi. „Właściwym organem” jest tu zasadniczo powiatowy inspektor nadzory budowlanego (art. 83 ust. 1 w zw. z art. 75 p.b.), a w szczególnych przypadkach - wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (art. 83 ust. 3 w zw. art. 82 ust. 3 i 4 p.b.). Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej może też przejąć organ wyższego stopnia lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 77 p.b.).

Krok: obowiązki organu

Z chwilą uzyskania informacji o katastrofie budowlanej organ nadzoru budowlanego przystępuje do realizacji obowiązków określonych w art. 76 ust. 1 p.b.