Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie może dopuścić do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę powyższej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Pracownik podejrzany o stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu albo spożywanie go w czasie pracy powinien mieć możliwość wykazania, że podejrzenia pracodawcy są bezzasadne. W tym celu pracodawca powinien zapewnić mu przeprowadzenie badania, które może przeprowadzić samodzielnie (za pomocą alkomatu) lub z pomocą organu powołanego do ochrony porządku publicznego.

Krok: podejrzenie stanu nietrzeźwości pracownika

Przepisy prawa obligują pracodawcę do niedopuszczenia do pracy pracownika, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Symptomami wskazującymi na taki stan mogą być bełkotliwa mowa, chwiejny krok, zapach alkoholu itp.

Krok: zaproponowanie pracownikowi badania

Pracownik podejrzany o stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu albo spożywanie go w czasie pracy powinien mieć możliwość wykazania, że podejrzenia pracodawcy są bezzasadne. W tym celu pracodawca powinien zapewnić mu przeprowadzenie badania, które może przeprowadzić samodzielnie (za pomocą alkomatu) lub z pomocą organu powołanego do ochrony porządku publicznego.