Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję) - OpenLEX

Czerniak Dominika, Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję) prokurator prokurator przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie przekazanie postępowania do dalszego prowadzenia niezatwierdzenie postanowienia zatwierdzenie postanowienia możliwy przebieg procedury otrzymanie postanowienia wystąpienie przez prokuratora z wnioskiem o ukaranie możliwy przebieg procedury Policja Policja przeprowadzenie czynności wyjaśniających skierowanie wniosku o ukaranie normalny przebieg postępowania przygotowawczego otrzymanie pisma oczekiwanie na zatwierdzenie prokuratora przesłanie postanowienia do zatwierdzenia niewniesienie wniosku o ukaranie prowadzenie postępowania przygotowawczego otrzymanie postępowania do dalszego prowadzenia możliwy przebieg procedury otrzymanie zarządzenia przesłanie informacji o popełnieniu czynu stanowiącego wykroczenie jednostce Policji właściwej do prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenie czy postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego musi zostać zatwierdzone przez prokuratora? wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego czy czyn stanowi wykroczenie? otrzymanie informacji o popełnieniu czynu mogącego stanowić wykroczenie zawiadamiający zawiadamiający informacja o popełnieniu przestępstwa tak nie tak nie

Krok: informacja o popełnieniu przestępstwa

Informacja o tym, że przestępstwo zostało popełnione może złożyć każda osoba, która się o tym dowiedziała. Jednakże postępowanie przygotowawcze może zostać zainicjowane także w wyniku uzyskania informacji o przestępstwie przez organy Policji (lub inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania) pochodzącą z własnych źródeł.

Krok: otrzymanie pisma

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można przekazać zarówno prokuratorowi, jak i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego (najczęściej Policji). Każde postępowanie przygotowawcze, które będzie prowadzone przez inny organ niż prokurator, będzie przez prokuratora nadzorowane art. 326 § 1 k.p.k.).