Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez... - OpenLEX

Czerwińska Dorota, Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora)

Postępowanie z czynem stanowiącym wykroczenie (wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora) Policja Policja przeprowadzenie czynności wyjaśniających niewniesienie wniosku o ukaranie skierowanie wniosku o ukaranie możliwy przebieg procedury otrzymanie zarządzenia prokurator prokurator przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie wystąpienie przez prokuratora z wnioskiem o ukaranie normalny przebieg postępowania przygotowawczego otrzymanie pisma czy czyn stanowi wykroczenie? postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego możliwy przebieg procedury zawiadamiający zawiadamiający informacja o popełnieniu przestępstwa tak nie

Krok: informacja o popełnieniu przestępstwa

Informacja o tym, że przestępstwo zostało popełnione może złożyć każda osoba, która się o tym dowiedziała. Jednakże postępowanie przygotowawcze może zostać zainicjowane także w wyniku uzyskania informacji o przestępstwie przez organy Policji (lub inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania) pochodzącą z własnych źródeł.

Krok: otrzymanie pisma

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można przekazać zarówno prokuratorowi, jak i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego (najczęściej Policji). Każde postępowanie przygotowawcze, które będzie prowadzone przez inny organ niż prokuratora, będzie przez prokuratora nadzorowane (art. 326 § 1 k.p.k.).