Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Postępowanie w sprawie o ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Postępowanie w sprawie o ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Krok: potrzeba powołania zarządcy sukcesyjnego

Celem wprowadzonej do polskiego systemu instytucji zarządu sukcesyjnego jest zapewnienie ciągłości istnienia oraz funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej.

Krok: czy przedsiębiorca żyje?

Zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony zarówno za życia przedsiębiorcy (osoby fizycznej), jak i po jego śmierci.