Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Krok: powstanie obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwem

Obowiązek alimentacyjny obciąża rodzeństwo w ostatniej kolejności, jako obowiązek ciążący na krewnych w linii bocznej. Osoba uprawniona do alimentacji powinna zatem w pierwszej kolejności zwrócić się do małżonka (o ile go posiada/posiadała), następnie do krewnych w linii prostej (np. rodziców), a dopiero na końcu do rodzeństwa.

Patrz schemat: Ustalenie kolejności obowiązku alimentacyjnego

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwem są następujące:

1) niedostatek uprawnionego;

2) istnienie możliwości zarobkowych lub majątkowych pozwanego.

3) żądanie powinno odpowiadać zasadom współżycia społecznego (art. 1441 k.r.o.).

Zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych może się od nich uchylić, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Patrz schemat:

Ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Krok: czy obowiązek alimentacyjny jest wykonywany?

Osoba zobowiązana do wykonywania obowiązku alimentacyjnego powinna go wypełniać bez konieczności interwencji sądu.