Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w razie powzięcia wątpliwości w toku składania zeznań przez świadka

Postępowanie w razie powzięcia wątpliwości w toku składania zeznań przez świadka

Postępowanie w razie powzięcia wątpliwości w toku składania zeznań przez świadka

Krok: dopuszczenie dowodu z zeznań świadka

Zob. także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie wniosku dowodowego.

W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka, sąd oznacza fakty podlegające stwierdzeniu. Jeżeli nie ma możliwości, aby świadek stawił się osobiście, sąd wyznaczy sędziego lub sąd, który ma dowód przeprowadzić oraz, jeżeli to jest możliwe, termin i miejsce przeprowadzenia dowodu.

Dowód z zeznań świadka może zostać przeprowadzony zarówno w formie ustnej (na rozprawie lub posiedzeniu – w trybie pomocy sądowej), albo w formie pisemnej w oparciu o treść art. 2711 k.p.c.

Krok: wezwanie świadka do złożenia zeznań

Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku.

Zob. także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków;

Złożenie przez świadka zeznań na piśmie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?