Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające

Celem procedury jest przedstawienie przesłanek i sposobu uzupełniania dowodów przez organ odwoławczy w ramach postępowania uzupełniającego.

Krok: przesłanki do wszczęcia postępowania uzupełniającego

Jeśli z akt sprawy wynika, iż materiał dowodowy jest niepełny, organ odwoławczy ma obowiązek go uzupełnić (zob. wyrok NSA z dnia 15 września 2011 r., I FSK 1284/10).

Granicą dopuszczalności przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie jest zakres stwierdzonych przez organ odwoławczy braków w materiale dowodowym. Jeśli organ stwierdzi, iż postępowanie dowodowe powinno być przeprowadzone w całości bądź w znacznej części, to nie ma kompetencji do jego przeprowadzenia. W takim wypadku należy uchylić decyzje pierwszo-instancyjną i przekazać sprawę do ponownego rozstrzygnięcia (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 r., I SA/Wr 1708/11 oraz wyrok NSA z dnia 7 października 2010 r., I GSK 609/09).

Zatem przesłankami do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego są łącznie:

– obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ odwoławczy,

– przeprowadzenie przynajmniej w znacznej części postępowania wyjaśniającego (dowodowego) przez organ I instancji,

– dostrzeżone braki w materiale dowodowym, wymagające uzupełnienia.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Właściwe postępowanie odwoławcze.

Krok: wybór formy postępowania

Organ odwoławczy ma kompetencję do wyboru formy, w jakiej nastąpi postępowanie uzupełniające, tzn. czy będzie prowadzone we własnym zakresie, czy zlecone organowi I instancji w ramach pomocy prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację