Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Postępowanie powypadkowe - wypadek studenta

Postępowanie powypadkowe - wypadek studenta

Postępowanie powypadkowe - wypadek studenta

Wypadek studenta został zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 737 z późn. zm.), jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów.

Przepisy nie określają odrębnej procedury postępowania w sprawach dotyczących wypadków studentów, którym ulegli oni podczas zajęć organizowanych przez uczelnię, pozostawiając to, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897), jej rektorowi. Procedura ta, powinna być jednak oparta na przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Krok: zdarzenie wypadkowe

Za wypadek studenta, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 u.w.s.o. uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów.

Krok: poinformowanie rektora o zdarzaniu

Student, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku rektora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?