Wiśniewski Paweł, Postępowanie pojednawcze

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zakończenie postępowania pojednawczego usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego zwrot wniosku wyznaczenie posiedzenia jawnego z udziałem wnioskodawcy i przeciwnika otrzymanie wniosku czy wniosek podlega odrzuceniu bądź przekazaniu innemu sądowi? badanie formalne wniosku czy strony zawarły ugodę? uznanie ugody za niedopuszczalną ocena dopuszczalności ugody sporządzenie protokołu posiedzenia z treścią ugody bądź zamieszczenie ugody w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu uznanie ugody za dopuszczalną przeprowadzenie postępowania pojednawczego odrzucenie wniosku bądź przekazanie sprawy innemu sądowi wnioskodawca wnioskodawca złożenie wniosku nie tak ugoda niedopuszczalna ugoda dopuszczalna usunięte nieusunięte tak nie spełnia wymagania nie spełnia wymagań

Krok: złożenie wniosku

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości piątej części opłaty (art. 19 ust. 3 pkt 3 u.k.s.c.). Złożenie wniosku - jako czynność przed sądem przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia - przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).

Krok: otrzymanie wniosku