Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku osoba zainteresowana osoba zainteresowana czy spadek nabyła właściwa osoba? brak czynności złożenie wniosku o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku sąd spadku sąd spadku przeprowadzenie dowodu, że osoba, która nabyła spadek nie jest spadkobiercą oddalenie wniosku rozpoznanie wniosku uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku otrzymanie wniosku badanie formalne pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku stwierdzenie nabycia spadku wniosek niezasadny wniosek zasadny nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte tak nie

Krok: stwierdzenie nabycia spadku

Na ten temat patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Stwierdzenie nabycia spadku

oraz

Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Krok: złożenie wniosku o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

W myśl art. 679 § 2 k.p.c., wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany, niezależnie od tego, czy brał on udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Są to przede wszystkim osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi albo testamentowi.

W postanowieniu z dnia 1 czerwca 2000 r., IV CKN 470/00, LEX nr 52484, Sąd Najwyższy wskazał, że zakres pojęcia użytego w art. 1025 k.c.: „osoby mającej interes do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku” pokrywa się z zakresem „zainteresowanego” z art. 679 § 2 k.p.c., który może zgłosić wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia w tym przedmiocie.

Do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w trybie art. 679 legitymowana jest także osoba pośrednio zainteresowana w wyniku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jak np. wierzyciel spadkowy, któremu odmówiono prawa dziedziczenia gospodarstwa rolnego pozostałego po jego rodzicach (por. postanowienie SN z dnia 10 maja 1966 r., II CR 205/66, OSNCP 1966, nr 12, poz. 224).