Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy) - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy)

Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy)

Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy)

Postępowanie o uchylenie lub zmianę aktu poświadczenia dziedziczenia (zmiana podstawy) Krajowa Rada Notarialna Krajowa Rada Notarialna wykreślenie aktu poświadczenia dziedziczenia z rejestru sąd spadku sąd spadku przeprowadzenie dowodu, że osoba, która nabyła spadek nie jest spadkobiercą poinformowanie o uchyleniu aktu poświadczenia dziedziczenia uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia oddalenie wniosku rozpoznanie wniosku otrzymanie wniosku badanie formalne pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku osoba zainteresowana osoba zainteresowana czy spadek nabyła właściwa osoba? brak czynności złożenie wniosku o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz notariusz poinformowanie o czynności sporządzenie wzmianki o uchyleniu sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wniosek niezasadny wniosek zasadny nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte tak nie

Krok: sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Na ten temat patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie ustawowe),

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe).

Krok: złożenie wniosku o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

W myśl art. 679 § 2 k.p.c., wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany. Są to przede wszystkim osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi albo testamentowi.

Patrz także komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z wniosku osoby, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.