Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie na skutek wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia

Postępowanie na skutek wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia

Postępowanie na skutek wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia

Procedura ma na celu procesowe ujęcie czynności podejmowanych przez organ podatkowy i stronę po wniesieniu przez nią wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia.

Krok: przygotowanie wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia

W przypadku wystąpienia wad decyzji polegających na częściowym rozstrzygnięciu sprawy, braku lub niepełnym pouczeniu co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego, strona ma prawo złożyć wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia albo sprostowania pouczenia.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia.

Krok: złożenie wniosku

Strona może złożyć wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, , utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), lub portal podatkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację