Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający czy wniosek dowodowy podlegający opłacie został opłacony? usuwanie braków fiskalnych wniosku zwrot wniosku dowodowego czy wnioski dowodowe spełniają wymagania? usuwanie braków wniosków dowodowych rozpoznanie wniosków dowodowych dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z urzędu możliwy sposób rozstrzygnięcia dopuszczenie i przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów pominięcie dowodów pozwany pozwany powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu powód powód powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu został opłacony nie został opłacony opłata nieuiszczona opłata uiszczona nie spełniają wymagań spełniają wymagania usunięte nieusunięte

Krok: powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu

Powód powołuje twierdzenia i dowody w pozwie

Jeżeli powód nie jest zastępowany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, to w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie może powołać nowe twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 i 3 k.p.c.).

Poza tym, w piśmie przygotowawczym, na posiedzeniu przygotowawczym lub na rozprawie powód może powołać nowe twierdzenia i dowodów tylko, gdy ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Może to jednak zrobić tylko w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania (art. 4585 § 4 k.p.c.).

Krok: powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu

Pozwany powołuje twierdzenia i dowody w odpowiedzi na pozew.

Jeżeli pozwany nie jest zastępowany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, to w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie może powołać nowe twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 i 3 k.p.c.).

Poza tym, w piśmie przygotowawczym, na posiedzeniu przygotowawczym lub na rozprawie pozwany może powołać nowe twierdzenia i dowodów tylko, gdy ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Może to jednak zrobić tylko w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania (art. 4585 § 4 k.p.c.).