Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej

Krok: powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu

Powód powołuje twierdzenia i dowody w pozwie

Jeżeli powód nie jest zastępowany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, to w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie może powołać nowe twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 i 3 k.p.c.).

Poza tym, w piśmie przygotowawczym, na posiedzeniu przygotowawczym lub na rozprawie powód może powołać nowe twierdzenia i dowodów tylko, gdy ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Może to jednak zrobić tylko w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania (art. 4585 § 4 k.p.c.).

Krok: powołanie twierdzeń i dowodów w toku procesu

Pozwany powołuje twierdzenia i dowody w odpowiedzi na pozew.

Jeżeli pozwany nie jest zastępowany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, to w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie może powołać nowe twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 i 3 k.p.c.).

Poza tym, w piśmie przygotowawczym, na posiedzeniu przygotowawczym lub na rozprawie pozwany może powołać nowe twierdzenia i dowodów tylko, gdy ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Może to jednak zrobić tylko w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania (art. 4585 § 4 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?