Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie co do wniosku o sprostowanie wyroku złożonego dla zwłoki w postępowaniu

Postępowanie co do wniosku o sprostowanie wyroku złożonego dla zwłoki w postępowaniu

Postępowanie co do wniosku o sprostowanie wyroku złożonego dla zwłoki w postępowaniu

Krok: złożenie wniosku o sprostowanie orzeczenia

Sprostowanie wyroku może nastąpić w każdym czasie zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu.

Stosownie do treści art. 3501 § 1 k.p.c. niedopuszczalny jest wniosek o sprostowanie wyroku złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu.

Krok: czy jest to pierwszy wniosek o sprostowanie w sprawie?

Stosownie do treści art. 3501 § 2 k.p.c. za wniosek złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się drugi i dalszy wniosek złożony przez tę samą stronę co do tego samego wyroku, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.

Przepis wprowadza zatem zasadę, iż drugi wniosek o sprostowanie tego samego orzeczenia, podobnie jak i każdy kolejny, uważa się za złożony dla zwłoki, a zatem niedopuszczalny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z treści wniosku wynika, iż dopuszczalna jest inna ocena.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?