Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT

Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT

Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT

W niektórych przypadkach pracownika trzeba nakarmić i napoić. Świadczenia w postaci posiłków i napojów mogą pod pewnymi warunkami korzystać ze zwolnień podatkowych, ale zazwyczaj podlegają one opodatkowaniu.

Posiłki i napoje dla pracowników - opodatkowanie PIT płatnik płatnik napoje świadczenie nieoznaczone brak obowiązku pobrania podatku zwolnienie podatkowe obowiązek pobrania podatku rodzaj posiłków i napojów zapewnienie posiłków i napojów posiłki i napoje profilaktyczne podróże służbowe inne posiłki bez konkretnej wartości o konkretnej wartości BHP delegacje inne bez konkretnej wartości o konkretnej wartości

Krok: zapewnienie posiłków i napojów

W praktyce wszystko, co pracownik otrzyma od swojego pracodawcy w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychód.

Posiłki i napoje mogą stanowić przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z terminologią podatkową będą to albo świadczenia w naturze (rzeczowe), albo inne nieodpłatne (usługa gastronomiczna). Tym samym, podlegają one opodatkowaniu, jeżeli mają charakter nieodpłatny i nie zostały zwolnione od podatku.

Krok: rodzaj posiłków i napojów

Rodzaj posiłków lub napojów ma wpływ na konieczność naliczenia podatku.