Skibińska Małgorzata, Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autor:

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p.

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p.

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p.

Pracodawca, w określonych sytuacjach uzasadnionych sytuacją finansową, może wprowadzić rozwiązania prawne pozwalające mu na zmianę warunków wynikających z umów o pracę bez konieczności zawierania z pracownikami indywidualnych porozumień zmieniających, czy wręczania im wypowiedzeń zmieniających. Jednak zmiana warunków na mniej korzystne może trwać tylko przez określony czas.

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p. Pracodawca Pracodawca Okres obowiązywania porozumienia o mniej korzystnych warunkach pracy Przekazanie porozumienia do PIP Czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa? Sytuacja finansowa pracodawcy U pracodawcy działa organizacja związkowa U pracodawcy nie działa organizacja związkowa Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy Wejście w życie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy Tak Nie

Krok: Sytuacja finansowa pracodawcy

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu. Nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

Porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę może zawrzeć pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników. W zakresie ograniczenia dotyczącego liczby pracowników należy zaznaczyć, że liczba ta odnosi się do wszystkich zatrudnianych pracowników, niezależnie od rodzaju umowy o pracę. Do grona 20 pracowników przewidzianych w komentowanym przepisie nie zalicza się natomiast u pracodawcy użytkownika pracowników tymczasowych „wypożyczonych” z agencji pracy tymczasowej oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ograniczenie dotyczące układu zbiorowego pracy oznacza natomiast, że stroną omawianego porozumienia nie może zostać w żadnym przypadku objęty pracodawca, u którego ma zastosowanie regulacja układowa i to bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Krok: Czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa?

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy niż wynikające z umów o pracę zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.