Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia obejmującego przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent.

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent podatnik podatnik podatnikowi przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podatnikowi nie przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podatnik rozważa możliwość korzystania ze zwolnienia obejmującego przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent czy podatnikiem jest kobieta, która ukończyła 60 lat, lub mężczyzna, który ukończył 65 lat? czy z tytułu uzyskiwanych przychodów podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym? czy podatnik mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuje określonych przepisami emerytur i rent? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik rozważa możliwość korzystania ze zwolnienia obejmującego przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent

Z początkiem 2022 r. do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zostało dodane zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent (zob. art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f.). Zwolnienie to przysługuje, jeżeli spełnione są trzy warunki.

Krok: czy podatnikiem jest kobieta, która ukończyła 60 lat, lub mężczyzna, który ukończył 65 lat?

Pierwszym warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f., jest, aby podatnikiem była kobieta, która ukończyła 60 lat, lub mężczyzna, który ukończył 65 lat.