Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia obejmującego przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci.

Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci podatnik podatnik podatnikowi przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podatnikowi nie przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podatnik wychowuje co najmniej czwórkę dzieci czy podatnik wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, sprawuje funkcję rodziny zastępczej lub ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec przynajmniej czwórki dzieci? czy przynajmniej czworo z dzieci, wobec których podatnik wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, sprawuje funkcję rodziny zastępczej lub ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, należy do dzieci uprawniających do korzystania z ulgi dla samotnego rodzica? tak nie tak nie

Krok: podatnik wychowuje co najmniej czwórkę dzieci

Z początkiem 2022 r. do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zostało dodane zwolnienie obejmujące przychody podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci (zob. art. 21 ust. 1 pkt 153 u.p.d.o.f.). Zwolnienie to przysługuje, jeżeli spełnione są dwa warunki.

Krok: czy podatnik wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, sprawuje funkcję rodziny zastępczej lub ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec przynajmniej czwórki dzieci?

Pierwszym warunkiem korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 u.p.d.o.f., jest, aby podatnik w stosunku do przynajmniej czwórki dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.